> vietnamese > Đi vào VBB > Tin mới > Trung tâm hội viên
ng dây nóng 12 thứ tiếng 962010
 Mới nhất:2010-04-19 16:56:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Ngày 19, một ngày trước khi Hội chợ Thế giới Thượng Hải vận hành thử, đường dây nóng 962010 của Hội chợ Th&ecirc
     Ngày 19, một ngày trước khi Hội chợ Thế giới Thượng Hải vận hành thử, đường dây nóng 962010 của Hội chợ Thế giới Thượng Hải chính thức khởi động dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ, ngoài tiếng Trung ra, còn bao gồm 12 thứ tiếng như tiếng Anh, Pháp, Nhật, v.v, sẽ cung cấp cho du khách trong và ngoài nước thông tin liên quan Hội chợ Thế giới Thượng Hải che phủ phạm vi 5,28 ki-lô-mét vuông khu vực hội chợ.
      Những thứ tiếng của đường dây nóng bao gồm tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, A-rập, Tây Ban Nha, Nga, I-ta-li-a, Mã-lai, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Đức. Kể từ khi đường dây nóng Hội chợ Thế giới thượng Hải vận hành thử đến nay, dịch vụ đã gần như che phủ toàn cầu, điện thoại tư vấn nước ngoài đến từ 33 nước thuộc 5 châu lục Á, Âu, Mỹ, Phi và châu Đại Dương.