> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Ngoại giao I-ran cho biết Hội
 Mới nhất:2010-04-19 17:05:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Ngày 18, tại lễ bế mạc Hội nghị Quốc tế về cắt giảm vũ khí hạt nhân tại Tê-hê-ran, B&am
       Ngày 18, tại lễ bế mạc Hội nghị Quốc tế về cắt giảm vũ khí hạt nhân tại Tê-hê-ran, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran Mốt-ta-ki tuyên bố, các bên tham gia đã đạt được 12 t hoả thuận về cắt giảm và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
     Ông cho biết, hội nghị nhấn mạnh cắt giảm vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra cho cộng đồng quốc tế. Ông còn cho biết, để thực hiện mục tiêu cuối cùng thế giới không vũ khí hạt nhân, các nước cần đạt được một Hiệp ước mang tính rộng rãi, không kỳ thị và có tính ràng buộc pháp lý trong việc nghiên cứu chế tạo, sản xuất, chuyển giao, bảo quản và sử dụng vũ khí hạt nhân; cần áp dụng biện pháp thúc đẩy các khu vực trên thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông trở thành khu vực không hạt nhân; các nước thành viên " Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân" có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân không thể tước đoạt, tấn công cơ sở hạt nhân vì mục đích hoà bình là vi phạm luật pháp quốc tế và " Hiến chương Liên Hợp Quốc".