> vietnamese > Đi vào VBB > Giới thiệu cừa khẩu > Trung tâm hội viên
lễ khai mạc Hội nghị thường niên năm 2010
 Mới nhất:2010-04-19 17:15:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Hội nghị thường niên năm 2010 Diễn đàn châu Á Bác Ngao ngày 10 đã khai mạc tại Bác Ngao tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, phát bi&ec

      Hội nghị thường niên năm 2010 Diễn đàn châu Á Bác Ngao ngày 10 đã khai mạc tại Bác Ngao tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, để thực hiện phát triển xanh và phát triển bền vững của châu Á và thế giới, các nước châu Á cần phải tính toán tổng thể gữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, Trung Quốc nguyện cùng với các nước châu Á tiếp tục cố gắng cho việc này. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu diễn văn đề dẫn nói, phát triển một cách khoa học của Chính phủ Trung Quốc đề xuất hoàn toàn khớp với quan niệm phát triển xanh và phát triển bền vững theo sáng kiến của cộng đồng quốc tế.
     Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ cùng với các nước châu Á, chuyển đổi phương thức phát triển, nỗ lực thực hiện phát triển xanh. Trung Quốc hết sức coi trọng khoa học công nghệ, hỗ trợ thực hiện phát triển sáng tạo, kiên trì mở cửa hơn nữa, không ngừng thực hiện phát triển hài hòa, tiếp tục tăng cường hợp tác, thực hiện lâu dài sự phát triển chung, dốc sức xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện phát triển cân bằng, dốc sức đào tạo nhân tài, thúc đẩy thực hiện phát triển toàn diện.

 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận