> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Hội đồng toàn quốc Na-mi-bi-a Ca-pê-rê
 Mới nhất:2010-04-19 17:27:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Ngày 25 giờ địa phương, tại Vin-húc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng t

Ngày 25 giờ địa phương, tại Vin-húc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng toàn quốc Na-mi-bi-a Ca-pê-rê.
Chủ tịch Giả Khánh Lâm chỉ rõ, hai nước Trung Quốc-Na-mi-bi-a phát triển quan hệ ổn định lâu dài, hữu nghị chân thành, hợp tác toàn diện có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường đoàn kết Trung Quốc-châu Phi, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình và tiến bộ thế giới.
Chủ tịch Ca-pê-rê nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Giả Khánh Lâm đến thăm Na-mi-bi-a. Ông nói, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau về chính trị, hợp tác mật thiết về kinh tế, quan hệ song phương không ngừng được tăng cường. Na-mi-bi-a nguyện nỗ lực cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Sau buổi hội đàm, Chủ tịch Giả Khánh Lâm và Chủ tic̣h Ca-pê-rê đã tham dự lễ ký các văn kiện song phương, trong đó bao gồm Hiệp định hợp tác kinh tế công nghệ giữa Chính phủ hai nước
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận