> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào điện đàm với Tổng thống Ô-ba-ma
 Mới nhất:2010-04-19 17:30:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Ngày 2/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma theo đề nghị. Chủ
      Ngày 2/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma theo đề nghị. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ rõ, Trung Quốc luôn nhìn nhận quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, nguyện cùng với Mỹ tiếp tục thực hiện những thoả thuận đã đạt được, tuân thủ các nguyên tắc và tinh thần trong 3 Thông cáo chung Trung-Mỹ và "Tuyên bố chung Trung-Mỹ", tôn trọng lợi ích cốt lõi và những quan tâm quan trọng của nhau, giải quyết ổn thoả những bất đồng và vấn đề nhạy cảm giữa hai nước, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực, nỗ lực bền bỉ vì phát triển quan hệ Trung-Mỹ tích cực, hợp tác và toàn diện. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, các vấn đề về Đài Loan và Tây Tạng liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, xử lý ổn thoả những vấn đề này là cực kỳ quan trọng bảo đảm cho quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định.
    Tổng thống Ô-ba-ma cho biết, Mỹ và Trung Quốc phát triển quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện là cực kỳ quan trọng đối với hai nước, cũng cực kỳ quan trọng đối với thế giới. Mỹ đã xác định toàn diện chính sách một nước Trung Quốc mà Mỹ kiên trì thi hành lâu nay, tiếp tục công nhận những lợi ích cốt lõi này của Trung Quốc.