> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Trung Quốc 'siết' mạnh hơn cho vay bất động sản
 Mới nhất:2010-04-27 11:24:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Các nhà quản lý ngành ngân hàng tại Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng rà soát lại các khoản vay hàng quý nhằm cố gắng giảm bớt những khoản nợ khó đòi và ngăn chặn tình trạng đầu cơ bất động sản.

Các nhà quản lý ngành ngân hàng tại Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng rà soát lại các khoản vay hàng quý nhằm cố gắng giảm bớt những khoản nợ khó đòi và ngăn chặn tình trạng đầu cơ bất động sản.