> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Chuyên gia WB cho biết các chính sách hữu quan của Trung Quốc có lợi cho giúp dân tộc thiểu số thoát nghèo
 Mới nhất:2010-04-28 10:58:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Ngày 26, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, chuyên gia kinh tế về giáo dục của Ngân hàng Thế giới Ha-ri Pa-t
     Ngày 26, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, chuyên gia kinh tế về giáo dục của Ngân hàng Thế giới Ha-ri Pa-tơ-ri-nốt cho biết, do Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng những chính sách cực kỳ có lợi cho dân tộc thiểu số, khiến cho ngày càng nhiều dân số dân tộc thiểu số thoát nghèo.
ông Ha-ri Pa-tơ-ri-nốt nói, thông thường cho rằng, dân tộc thiểu số hoặc người thổ dân là cộng đồng nghèo nhất trong xã hội, nhưng có chứng cứ cho thấy, tỷ lệ người nghèo trong các dân tộc thiểu số Trung Quốc sẽ giảm nhanh chóng, khoảng cách giữa khu vực dân tộc thiểu số và khu vực kinh tế phát triển của Trung Quốc "đang thu hẹp".
     Ông Ha-ri Pa-tơ-ri-nốt là một trong những tác giả chính của một bản báo cáo nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới tài trợ. Báo cáo mang tên " Người thổ dân, nghèo khó và phát triển" cùng ngày được công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc.