> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Tổng thống In-đô-nê-xi-a nói khởi động Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là cơ hội để thu hút đầu tư
 Mới nhất:2010-04-28 11:00:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     "Nhật Báo Ha-ri-an Nu-san-ta-ra" In-đô-nê-xi-a ngày 23 đưa tin, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Su-si-lô mơ
     "Nhật Báo Ha-ri-an Nu-san-ta-ra" In-đô-nê-xi-a ngày 23 đưa tin, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Su-si-lô mới đây nói, khởi động Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là cơ hội cho In-đô-nê-xi-a thu hút đầu tư, các nhà doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a cần phải nắm bắt tốt cơ hội này.
Tổng thống Su-si-lô nói, đứng trước việc khởi động Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã ấn định biện pháp ứng đối chiến lược, trong đó kể cả thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp trong nước để thu hút đầu tư nhiều hơn.
     Nguồn tin khác cho biết, Bộ trưởng Công nghiệp In-đô-nê-xi-a Hi-đai-át ngày 22 nói, In-đô-nê-xi-a đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách về thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do, ví dụ như tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển năng lượng, ưu đãi về thuế v.v.