> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Từ đầu năm đến nay Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 200 triệu đô-la Mỹ
 Mới nhất:2010-04-29 09:28:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Từ đầu năm đến nay Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 200 triệu đô-la Mỹ
      Theo tờ Thời báo kinh tế Việt Nam số ra ngày 27 tháng 4 đưa tin, Cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã phê chuẩn 40 dự án đầu tư ra nước ngoài, tổng mức đầu tư là 200 triệu đô-la Mỹ. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực mậu dịch, dịch vụ và sản xuất v.v, đối tượng đầu tư chủ yếu là Cam-pu-chia, Mỹ, Đức và khu vực Trung đông.