> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Phó Thủ tướng Thái-lan yêu cầu cảnh sát phải làm tròn bổn phận
 Mới nhất:2010-04-29 09:29:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Phó Thủ tướng Thái-lan yêu cầu cảnh sát phải làm tròn bổn phận
        Ngày 27, phó Thủ tướng phụ trách công việc an ninh Thái-lan Su-thê tỏ ý, chính phủ Thái-lan tuyện đối không cho phép những người biểu tình đặt bất cứ chướng ngại gì tại các địa phương trong cả nước, nếu họ từ chối khơi thông các tuyến đường giao thông, cảnh sát sẽ bắt số người biểu tình Phe Áo đỏ đó.