> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Đoàn đại biểu thanh niên Xinh-ga-po đến thăm Ngô Châu Quảng Tây
 Mới nhất:2010-04-29 09:33:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Đoàn đại biểu thanh niên Xinh-ga-po đến thăm Ngô Châu Quảng Tây

       Nhằm tăng cường hợp tác với ASEAN, nhận lời mời của chính quyền Quảng Tây, chiều 27, đoàn giao lưu giáo dục văn hóa kinh tế thương mại thanh niên Xinh-ga-po đã đến thăm thành phố Ngô Châu Quảng Tây, triển khai một loạt hoạt động giao lưu giáo dục văn hóa thanh niên Trung Quốc-Xinh-ga-po năm 2010 với chủ đề “ Lời hẹn mùa xuân Ngô Châu”