> vietnamese > Tin tức > Tin ảnh > Trung tâm hội viên
Hội chợ triển lãm Ô-tô Bắc Kinh
Chung2Hình ảnh, xuất bản trong2010-04-30 14:20:55
Ngày 24, Hội chợ triển lãm ô-tô quốc tế Bắc Kinh 2010 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh
Đơn sơ đồ để mô tả:
1/2
[Được giới thiệu bản đồ]