> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ hai nước Trung Quốc- Phi-lip-pin nói sẽ tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật
 Mới nhất:2010-04-30 15:19:10   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Ngày 24, tại Ma-ni-la, Thủ đô Phi-lip-pin, Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Trung Quốc Vạn Cương đã hội đàm với Bô
       Ngày 24, tại Ma-ni-la, Thủ đô Phi-lip-pin, Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Trung Quốc Vạn Cương đã hội đàm với Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Phi-lip-pin Ê-xtrê-li-a A-la-ba-xtơ-rô, hai bên đã trao đổi về sự hợp tác khoa học-kỹ thuật giữa hai nước.
 
       Bộ trưởng Vạn Cương nói, Trung Quốc và Phi-lip-pin có lợi ích chung rộng rãi trong phát triển năng lượng sạch và ứng phó với sự biến đổi khí hậu, Trung Quốc nguyện cùng Phi-lip-pin triển khai sự hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái sinh, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, thúc đẩy doanh nghiệp khoa học-công nghệ hai nước hùn vốn lập nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái sinh, nhất là lĩnh vực năng lượng mặt trời. Bộ trưởng A-la-ba-xtơ-rô nói, mong hai nước có thể tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, khí tượng, năng lượng mới v.v .