> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Gần 10 nghìn quan chức Trung Quốc "tiếp nhận đào tạo" tại trường Đại học Nam Dương Xin-ga-po
 Mới nhất:2010-04-30 15:19:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Phóng viên mới đây từ các Bộ ngành hữu quan được biết, tính đến nay, Trường Đại học Nam Dương Xin-ga-po đã đào tạ

        Phóng viên mới đây từ các Bộ ngành hữu quan được biết, tính đến nay, Trường Đại học Nam Dương Xin-ga-po đã đào tạo hơn 9200 cán bộ lãnh đạo trung cao cấp cho các tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc.   Trường Đại học Công nghệ Nam Dương Xin-ga-po bắt đầu mở lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo trung cao cấp Trung Quốc từ năm 1992. Lúc đầu là các lớp tập huấn ngắn ngày với thời gian vài tuần hoặc vài tháng.Cùng với công tác tập huấn không ngừng đi vào chiều sâu, các bên đều cho rằng cần phải kéo dài thời gian tập huấn, vì vậy năm 1998 và năm 2005 đã lần lượt tăng thêm chương trình thạc sỹ kinh tế và thạc sỹ quản lý công với thời gian 1 năm cho học viên Trung Quốc