> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị và sâu sắc hợp tác kinh tế giữa hai bờ eo biển Đài Loan
 Mới nhất:2010-04-30 15:23:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Sáng 29/4, tại Thượng Hải, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn ma

       Sáng 29/4, tại Thượng Hải, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng, cần phải tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị giữa hai bờ, không ngừng tăng cường động lực cho phát triển hoà bình quan hệ hai bờ; tiếp tục sâu sắc hợp tác kinh tế, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh kinh tế của hai bờ.