> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa
 Mới nhất:2010-05-04 10:46:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Cách đây không lâu, hơn 40 đại diện tham gia Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước thành viên Tổ chức

       Cách đây không lâu, hơn 40 đại diện tham gia Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 7 diễn ra ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam miền nam Trung Quốc đã khảo sát khu du lịch Thung lũng cây cau. Đây chỉ là một nơi dừng chân trong lịch trình dày đặc của Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa lần này. Với chủ đề "Triển khai hợp tác trong ngành công nghiệp văn hóa, viết nên trang sử mới về giao lưu và hợp tác văn hóa trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", các nước thành viên mong thông qua hội nghị lần này xác định chiến lược và phương hướng phát triển mới về mặt hợp tác trong lĩnh vực văn hóa sau này.

    \

       Ông A-xrô-ri, Bộ trưởng Văn hóa Tát-gi-ki-xtan cho rằng, ngành công nghiệp văn hóa là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các nước cần phải cùng nỗ lực. Ông nói:

       "Thứ nhất, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa đã tạo mặt bằng hợp tác mới cho các nước chúng ta, nó thúc đẩy quan hệ giữa các nước phát triển lên tầm cao mới. Khi phát biểu, Bộ trưởng của một số nước chỉ rõ cần phải trân trọng quan niệm giá trị văn hóa truyền thống của nước mình, khiến quan niệm truyền thống đó được kế thừa trong bối cảnh đa nguyên hóa văn hoá ngày nay. Tôi đồng ý quan điểm này. Tôi cho rằng, chúng ta cần phải thúc đẩy song song việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa và trân trọng truyền thống nước mình, điều này hết sức quan trọng. Thứ hai, trình độ phát triển ngành công nghiệp văn hóa của các nước cao thấp không đều, đây là chuyện rất bình thường, cho nên chúng ta cần phải học tập và tham khảo kinh nghiệm của các nước khác."
 
   
\
        Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành lập vào năm 2001, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan. Những năm qua, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nước thành viên giàu thành quả. Tháng 8 năm 2007, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ký "Hiệp định Hợp tác Văn hóa liên chính phủ giữa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", tạo hành lang pháp lý cho hợp tác văn hóa trong khuôn khổ Tổ chức. Tháng 6 năm 2008, các nước còn thông qua một Kế hoạch hợp tác văn hóa từ năm 2009 đến năm 2011.
\