> vietnamese > Đi vào VBB > Tin mới > Trung tâm hội viên
Năm 2010 Trung Quốc có hy vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế chu kỳ mới
 Mới nhất:2010-05-04 11:04:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Mới đây, Viện Khoa học Xã hội và Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học Xã hội Trung Quốc cùng công b&o

      Mới đây, Viện Khoa học Xã hội và Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học Xã hội Trung Quốc cùng công bố " Sách Xanh Kinh tế số mùa xuân: Phân tích triển vọng kinh tế Trung Quốc- Báo cáo mùa xuân năm 2010" cho biết, " Năm 2010, Trung Quốc có hy vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế chu kỳ mới".
 
     Sách Xanh cho biết, năm 2009, nhìn từ quỹ đạo bấp bênh của sự vận hành kinh tế vĩ mô, trong khi chống lại sự tác động nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính quốc tế, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã vượt qua đáy, kết thúc giai đoạn xuống dốc kinh tế chu kỳ thứ 10 kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay; năm 2010 có hy vọng bước vào đợt mới tức là giai đoạn tăng trưởng kinh tế chu kỳ thứ 11.
 
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận