> vietnamese > Đi vào VBB > Chính sách ưu đãi > Trung tâm hội viên
Quan hệ Trung Quốc-ASEAN
 Mới nhất:2010-05-04 11:09:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Năm 1991, Trung Quốc và tất cả các nước ASEAN thiết lập hoặc khối phục lại quan hệ ngoại giao, chính thức đô

      Năm 1991, Trung Quốc và tất cả các nước ASEAN thiết lập hoặc khối phục lại quan hệ ngoại giao, chính thức đối thoại với ASEAN. Năm 1996, Trung Quốc trở thành đối tác đầy đủ của ASEAN. Tháng 12-1997, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất, thành lập Qũi hợp tác Trung Quốc-ASEAN, ra "Tuyên bố chung", tuyên bố xây dựng quan hệ đối tác láng giềng thân thiện và tin cậy hướng tới thế kỷ 21. Tháng 11-2002, hai bên ký "Hiệp nghị khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN", quyết định xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vào năm 2010. Tháng 10-2003, hai bên ký "Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh Trung Quốc-ASEAN", Trung Quốc là nước lớn trong khu vực đầu tiên tham gia "Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á". Tháng 11-2004, hai bên công bố "Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh Trung Quốc-ASEAN", ký "Hiệp nghị thương mại hàng hóa của Hiệp nghị khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN" và "Hiệp nghị về cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp nghị khung hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN", "Bản ghi nhớ hợp tác giao thông Trung Quốc-ASEAN".
 
 
     Tháng 12-2005, Công ty dầu mỏ của ba nước Trung Quốc, Phi-li-pin và Việt Nam ký "Hiệp nghị công tác địa chấn biển liên hợp ba bên trong khu hiệp nghị vùng biển nam Trung Quốc". Tháng 11 cùng năm, Hội nghị bộ trưởng không chính thức về tấn công tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Việt Nam. Từ ngày 19-21 tháng 10-2005, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 và Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây. Năm 2005, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 130, 37 tỷ USD, tăng 23,1 o/o so với năm trước, trong đó Trung Quốc nhập khẩu 75 tỷ USD, tăng 19,1 o/o, xuất khẩu 55,37 tỷ USD, tăng 29,1%
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận