> vietnamese > Đi vào VBB > Chính sách ưu đãi > Trung tâm hội viên
Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN
 Mới nhất:2010-05-04 11:11:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Ngày 8-10-2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN "10+1" lần thứ 7 đã nêu ra sáng kiến kể từ năm 2004 hàng năm tổ chức "Hội nghị cấp cao thươn

  Ngày 8-10-2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN "10+1" lần thứ 7 đã nêu ra sáng kiến kể từ năm 2004 hàng năm tổ chức "Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN". Là một hành động thực tế của Trung Quốc nhằm thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh của lãnh đạo các nước và được ghi vào Tuyên bố Chủ tịch sau hội nghị.

  Hội nghị cấp cao Thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất do Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc phối hợp tổ chức, thu được thành công cùng với Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN diễn ra trong cùng thời gian, là ngày hội cấp cao nhất của giới thương mại và đầu tư Trung Quốc và ASEAN.
 
  Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư lần thứ nhất lấy "xúc tiến hợp tác cùng có lợi, tìm kiếm phát triển chung" làm chủ đề, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng kinh tế, thương mại và người phụ trách của các Phòng Thương mại chủ yếu, lãnh đạo các công ty xuyên quốc gia và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng chuyên gia học giả nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài cả thảy hơn 900 người đã dự Hội nghị cấp cao, đạt được nhận thức chung về các mặt mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, tăng cường tiện lợi hóa thương mại song phương...bày tỏ sẵn sàng tham gia xây dựng Khu vực mậu dịch tự do với thái độ càng thêm mở cửa và tích cực.
 
  Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen, Thủ tướng Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Thủ tướng Mi-an-ma Xô-uyn, Phó Thủ tướng Thái Lan và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, kêu gọi đẩy mạnh xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, đặt nền tảng vừng chắc hơn cho phát triển hợp tác kinh tế-thương mại song phương. Diễn đàn các nhà lãnh đạo thương mại và đầu tư đã thảo luận về hiện trạng và tương lai hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN xoay quanh hai chủ đề "thông cảm và cùng có lợi: Nền tảng tự do thương mại" và "Nắm bắt biến đổi, ủng hộ đổi mới".
 
  Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc từ chiều 19 đến ngày 20-10-2005.
 
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận