จีนและอาเซี่ยนส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขตแพน-อ่าวเป่ยปู้
 การเผยแพร่:2010-05-05 14:43:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri
   วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขตแพน-อ่าวเป่ยปู้ปี 2007 เปิดขึ้นที่เมืองหนาน

วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขตแพน-อ่าวเป่ยปู้ปี 2007 เปิดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เมืองเอกเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กวางสีของจีน
 
อ่าวเป่ยปู้ล้อมรอบโดยแผ่นดินใหญ่ของจีนและเวียดนาม และเกาะไหหลำของจีน เมื่อปี 2002 เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กวางสีของจีนที่อยู่ทางภาคเหนือของอ่าวเป่ยปู้วางแผนสร้าง วงเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ที่ประกอบด้วยเขตกวางสี มณฑลกวางตุ้ง ไหหลำของจีนและจำหวัดบางแห่งของเวียดนาม ปี 2006 กวางสีเสนอแนวคิด ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือไปถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และบรูไน
 
ในพิธีเปิดประชุมวันที่ 26 ที่ผ่านมานี้ นายเจี่ยงเจิ้งหวา รองประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนกล่าวว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ เป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซี่ยน ควรจัดเข้าสู่ยุทธศาสตร์และแผนการร่วมกันสร้างเขตการค้าเสรีระหว่างจีนกับอาเซี่ยน เขากล่าวว่า
 
"เราควรจัดตั้งองค์การประสานงานข้ามชาติเพื่อความร่วมมือของอ่าวเป่ยปู้โดยเร็ว ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือของเขตอ่าวเป่ยปู้ และกรอบ หนทางตลอดจนขั้นตอนของความร่วมมือ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขตนี้ให้พัฒนาลงลึก"
 
นายหลิว ฉีเป่า เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของกวางสีกล่าวในพิธีเปิดว่า กวางสีเป็นเขตแห่งแรกที่เสนอแนวคิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา กวางสีได้เตรียมงานมากเพื่อการณ์นี้"
 
เขาเสนอว่า
 
"การผลักดันการสร้างสาธารณูปโภคสำคัญ โครงการบุกเบิกสำคัญและโครงการรวบรวมทรัพยากรสำคัญแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค จะต้องเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การการเงิน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจการสินเชื่อและรวบรวมเงินทุน เรายินดีต้อนรับธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียและองค์กรการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมความร่วมมือของอ่าวเป่ยปู้ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมด้วย เมื่อมีเงือนไขพร้อมแล้ว ก็จะจัดตั้งสหพันธ์ธนาคารภูมิภาคแพน-อ่าวเป่ยปู้ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพัฒนาต่างๆ"
 
นายนิโคลาส ทันดิ แดมเมน รองเลขาธิการของสำนักเลขาธิการอาเซี่ยนกล่าวว่า การผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ได้รับความชื่นชมจากผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซี่ยนแล้ว ซึ่งบรรดาผู้นำเห็นว่า ความร่วมมือฯดังกล่าวจะกระชับความสัมพันธ์หู้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซี่ยน เขากล่าวว่า
 
"เป้าหมายของความร่วมมือฯดังกล่าวคือ เสริมสร้างสาธารณูปโภคด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้ โครงการความร่วมมือรวมทั้งลอจิสทิคส์ การเงิน การท่องเที่ยว การลงทุน วัฒนธรรม สาธารธสุขและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้น โครงการเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญของกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซี่ยนด้วย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซี่ยนให้พัฒนาไปลงลึก"
 
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น