อ่าวเป่ยปู้ เตรียมพร้อมเป็น “จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก”
 การเผยแพร่:2010-05-05 14:56:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:泰华经贸网
   “แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวอ่าวเป่ยปู้ ปี 2552-2563” ที่กรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (National Tourism Administration of P.R.C.) ร่

“แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวอ่าวเป่ยปู้ ปี 2552-2563” ที่กรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (National Tourism Administration of P.R.C.) ร่วมกับรัฐบาลเขตฯ กว่างซีร่างขึ้นผ่านการตรวจสอบอนุมัติจากปักกิ่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่า 6 เมืองสำคัญของเขตฯ กว่างซี (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองฉงจั่ว เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองยวี่หลิน) ได้เข้าสู่แผนงานพัฒนาแล้ว มุ่งหวังกลายเป็น “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก” ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 
ขอบข่ายของ “แผนงาน” ดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ทางบกเกือบ 6 หมื่นตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเลเกือบ 1.3 แสนตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่หลัก คือ “วงแหวนท่องเที่ยวอ่าวเป่ยปู้” ประกอบด้วย นครหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว เมืองเป๋ยไห่ เมืองฉงจั่ว และเมืองยวี่หลินของเขตฯ กว่างซี / เมืองตานโจว อำเภอหลินกาว อำเภอเติงม่าย อำเภอปกครองตนเองชางเจียง เมืองตงฟางและอำเภอปกครองตนเองเล่อตง ซึ่งอยู่บริเวณทะเลฝั่งตะวันตกของมณฑลไห่หนาน/ เมืองจ้านเจียงของมณฑลกวางตุ้ง รวมถึงพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลภาคเหนือ-ใต้ของประเทศเวียดนาม
 
ตาม “แผนงาน” เขตอ่าวเป่ยปู้ฝั่งประเทศจีน (หรือ “อ่าวตังเกี๋ย” ) จะกลายเป็น “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวตากอากาศริมทะเลข้ามชาติ” ที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ เมื่อถึงปี 2555 / เป็น “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้น 1 ของเอเชีย” ภายในปี 2558 / เป็น “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก” (World Class) เมื่อถึงปี 2563 / พยายามเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมายังอ่าวเป่ยปู้ แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวภายในประเทศทะลุ 479.1592 ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.1734 ล้านคน รายได้รวมด้านการท่องเที่ยวแตะระดับ 3.55535 แสนล้านหยวน
 
เงื่อนไข/ปัจจัยความได้เปรียบ 6 ประการในการสร้าง “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวริมทะเลระดับโลก” ของอ่าวเป่ยปู้ คือ
1) “อ่าวเป่ยปู้” ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งเดียวกับ “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชายทะเลชั้นนำระดับโลก”อย่าง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น ทำให้มีพร้อมทั้งสภาพอากาศเขตร้อน หรือกึ่งร้อน และทรัพยากรทางทะเลที่หาได้ยาก
 
2) “อ่าวเป่ยปู้” ตั้งอยู่บนเส้นแวงเดียวกับ “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชายทะเลระดับอื่น ๆ ของโลก” อย่าง เกาะเชจู-เกาหลีใต้ เกาะบาหลี-อินโดนีเซีย ทะเลโกลด์โคส-ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
 
3) “อ่าวเป่ยปู้” ตั้งอยู่ใกล้ หรือรอบ ๆ บริเวณเขตพื้นที่หรือประเทศที่มีแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวดเร็ว “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล” ที่สำคัญอยู่ใกล้และอาศัยพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจมวลรวม 1/5 ของโลก
 
4) “อ่าวเป่ยปู้” เป็นเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายด้านชนชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเขตพื้นที่ที่การปกครองมีเสถียรภาพ ชนชาติต่าง ๆ มีความปรองดองกัน
 
5) “อ่าวเป่ยปู้” ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างประเทศจำนวนมาก ทั้งท่าเรือขนาดใหญ่ และเมืองขนาดใหญ่ เป็นต้น
 
ข้อสรุปข้างต้น “อ่าวเป่ยปู้” จึงมีศักยภาพในการสร้าง “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลชั้นนำระดับโลก” รวมทั้งยังมี “จุดเด่นพิเศษอื่น” อีก 3 ประการ” คือ
 
1) “อ่าวเป่ยปู้” ใกล้กับ 1 ในเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มูลค่ารวมทางการผลิตของพื้นที่รอบข้างเกือบ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
 
2) “อ่าวเป่ยปู้” อาศัยตลาดอุปสงค์ขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก
 
3) “อ่าวเป่ยปู้” มีความได้เปรียบด้านแรงแข่งขัน หากเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งอื่น ๆ ภายในประเทศจีน
 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น