จีน-อาเซี่ยนสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้
 การเผยแพร่:2010-05-05 15:49:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ปิดประชุมที่เมืองหนานหนิงเขตปกครอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ปิดประชุมที่เมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้แทนวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศกว่า 160 คนจากบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและจีนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมีหัวข้อการประชุม"ร่วมกันสร้างขั้วเติบโตใหม่ระหว่างจีน-อาเซี่ยน"และได้ดําเนินการอภิปรายปัญหาความร่วมมือในภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้นับตั้งแต่ทฤษฎีไปถึงขั้นปฏิบัติ นายเฉิน อู่ รองประธานเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนการประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ว่า
 
"ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซี่ยนความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคีในอนุภูมิภาคแห่งนี้ได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง การติดต่อทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูิมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้มีแนวโน้มใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ขยายตัวลงลึก และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการติดต่อระหว่างวงการต่างๆ เช่นระหว่างประเทศและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ในวงการวิสาหกิจและวงการการเงินเป็นต้น ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ก็จะต้องสร้างเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนและการติดต่อขึ้นสักแห่งหนึ่ง ซึ่งก็คือเป้าหมายของการจัดการประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ในครั้งนี้"
 
นายลู่ ปิน ประธานเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือส่วนภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้ว่า"ความร่วมมือส่วนภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้มีลักษณะก้าวข้ามมณฑลและข้ามประเทศ มีฐานะทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ การผลักดันความร่วมมือส่วนภูมิภาครอบอ่าวเป่ยปู้ มีความหมายสําคัญอย่างยิ่งในการขยายพื้นที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศของเขตตะวันตกเฉียงใต้และเป็นการเร่งฝีก้าวการบุกเบิกพัฒนาภาคตะวันตก การส่งเสริมการพัฒนาเขตอ่าวเป่ยปู้ได้กลายเป็นแหวนเศรษฐกิจวงที่ 4 ที่เร่งให้เศรษฐกิจจีนพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น มีความหมายสําคัญต่อการผลักดันการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซี่ยนและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับประเทศอาเซี่ยน"
 
เวียดนามเป็นประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวและมีท่าเรือจํานวนมากจึงมีฐานะสําคัญในความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ เดือนพฤษภาคม 2004 นายกรัฐมนตรีจีนกับเวียดนามได้เสนอสร้าง"แนวพื้นที่เศรษฐกิจหนานหนิง-ฮานอย-ไฮ ฟอง(Hai Phong) แนวพื้นที่เศรษฐกิจคุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง และวงแหวนเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้" ความคิดยุทธศาสตร์ที่สําคัญดังกล่าวเป็นที่เข้าใจร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศ พิจารณาจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคกับความร่วมมือในอนุภูมิภาค คําว่ารอบอ่าวเป่ยปู้เป็นความคิดที่กินความหมายถึงอ่าวเป่ยปู้ที่มีลักษณะขยายครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นการประชุมฟอรั่มครั้งนี้จึงได้นับรวมเอาสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนและอินโดนีเซียเข้าไว้ในเขตนี้ด้วย และอาจจะกลายเป็นขั้วเติบโตใหม่ของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซี่ยน เมื่อกล่าวถึงอนาคตความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนาม นายลี ดันห์ วินห์(Le Danh Vinh)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าเวียดนามกล่าวว่า
 
"ภายใต้หลักนโยบายชี้นําที่ว่า"เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ดําเนินความร่วมมืออย่างรอบด้าน มีความมั่นคงอย่างถาวร เผชิญหน้าต่ออนาคต"ที่ผู้นําทั้งจีนกับเวียดนามได้เสนอไว้ เวียดนามกับจีนได้รับผลคืบหน้าอย่างใหญ่หลวงในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ผู้นําทั้งสองประเทศ ฝ่ายต่างๆและระหว่างวิสาหกิจได้มีการพบปะและร่วมมือกันหลายครั้งระหว่างปี 2004-2006 ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามขึ้นสู่ระดับใหม่ ปูทางให้กับการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในการค้าระหว่างประเทศ ส่วนเวียดนามก็กําลังกลายเป็นคู่ค้าที่นับวันสําคัญยิ่งขึ้นของจีนในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"
 
นายหลี่ โหลลี่ รองประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยบุกเบิกพัฒนารวมของจีนกล่าวถึงความหมายของการจัดการประชุมฟอรั่มครั้งนี้ว่า
 
"วงแหวนเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้เดิมเป็นเนื้อหาอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคจีนกับเวียดนาม ปัจจุบันเราได้ขยายไปถึงเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีของจีนหรือขยายไปเป็นความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคของประเทศอาเซี่ยนทั้งหมดโดยผ่านการประชุมฟอรั่มครั้งนี้ ได้ขยายขอบเขตและระดับของเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ออกไปอีกมาก เมื่อพิจารณาจากประเด็นนี้ ผมคิดว่าการจัดการประชุมฟอรั่มครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่มีอนาคตกว้างขวางยิ่ง"
 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น