> vietnamese > Đi vào VBB > Bài dịch nước ngoài > Trung tâm hội viên
Trung Quốc trong quý một tổng cộng tịch thu hơn 8,5 triệu các loại ấn phẩm xuất bản phi pháp
 Mới nhất:2010-05-05 16:34:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Phóng viên mới đây từ cơ quan chức năng hữu quan được biết, quý một năm nay Trung Quốc tổng cộng tịch thu hơn 8,5 triệu các loại ấn phẩm xuất bản phi pháp, điều tra xử lý hơn 3

  Phóng viên mới đây từ cơ quan chức năng hữu quan được biết, quý một năm nay Trung Quốc tổng cộng tịch thu hơn 8,5 triệu các loại ấn phẩm xuất bản phi pháp, điều tra xử lý hơn 3200 vụ việc các loại.
 
  Các loại ấn phẩm xuất phản phi pháp bị tịch thu lần này bao gồm: ấn phẩm xâm phạm và đánh cắm bản quyền, ấn phổm đồi trụy độc hại, báo chí phi pháp, v.v. Trong đó ấn phẩm xâm phạm và đánh cắm bản quyền chiếm khoảng 90%. Ngoài ra, từ tháng 11/2009 đến tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã đóng cửa theo pháp luật hơn 140 nghìn trang web vi phạm quy định trong đó có các trang web khiêu dâm đồi trụy
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận