> vietnamese > Đi vào VBB > Bài dịch nước ngoài > Trung tâm hội viên
35 Bộ và ban ngành Trung ương Trung Quốc lần lượt công bố thu chi ngân sách tiếp nhận sự giám sát của xã hội
 Mới nhất:2010-05-05 16:35:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc bản hải ngoại ngày 5 đưa tin: Sau kỳ họp hàng năm của Quốc hội và Chính hiệp tháng 3 năm nay.

       Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc bản hải ngoại ngày 5 đưa tin: Sau kỳ họp hàng năm của Quốc hội và Chính hiệp tháng 3 năm nay, các bộ và ban ngành trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc như Bộ Tài nguyên đất đai, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học-Công nghệ, Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị-nông thôn, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp Thông tin đã lần lượt công bộ dự toán trong năm 2010. Tính đến ngày 12/4, tổng cộng có 35 ban ngành Trung ương công bố tình hình thu chi ngân sách. Đây là lần đầu tiên các ban ngành Trung ương công khai với xã hội về tình hình thu chi ngân sách. Người phụ trách hữu quan của Bộ Thương mại cho phóng viên biết, công khai thu chi ngân sách là biện pháp quan trọng trong công khai các công việc hành chính, tiếp nhận sự giám sát của xã hội.

 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận