> vietnamese > Đi vào VBB > Giới thiệu cừa khẩu > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cùng đón Ngày Thanh niên "Ngũ Tứ" với sinh viên trường Đại học Bắc Kinh
 Mới nhất:2010-05-05 16:36:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Sáng ngày 4/5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn gia Bảo đến thăm Trường Đại học Bắc Kinh, cùng đón Ngày Thanh niên "Ngũ Tứ" với các bạn sinh viên.

  Sáng ngày 4/5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn gia Bảo đến thăm Trường Đại học Bắc Kinh, cùng đón Ngày Thanh niên "Ngũ Tứ" với các bạn sinh viên.Thủ tướng Ôn Gia Bảo quan tâm và tìm hiểu tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên. Thủ tướng nói, kỷ niệm Phong trào "Ngũ Tứ", trước hết phải kế thừa tinh thần khoa học, dân chủ "Ngũ Tứ". Xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thực hiện hiện đại hóa cần phải phát huy tinh thần khoa học, dân chủ.Thủ tướng Ôn Gia Bảo mong các bạn sinh viên đọc sách nhiều, thực tiễn nhiều, có tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước và nhân dân

 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận