> vietnamese > Đi vào VBB > Giới thiệu cừa khẩu > Trung tâm hội viên
Sách Xanh bất động sản của Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc dự đoán giá nhà tại các thành phố đang "sốt" co
 Mới nhất:2010-05-05 16:36:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Ngày 5, tại Bắc Kinh, Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc công bố " Sách Xanh bất động sản Trung Quốc 2010" cho biết, cùng với việc thực thi các biện pháp chính sách của Chính ph

  Ngày 5, tại Bắc Kinh, Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc công bố " Sách Xanh bất động sản Trung Quốc 2010" cho biết, cùng với việc thực thi các biện pháp chính sách của Chính phủ, giá nhà tại các thành phố đang "sốt" sẽ có thể xuất hiện giảm trong nửa cuối năm.Sách Xanh cho biết, trật tự thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2009 tương đối hỗn loạn, giá nhà tại một số thành phố đặc biệt là những thành phố đang " sốt" đã chạm trần thậm chí vượt quá mức trần giới hạn của người mua nhà bình thường. Sách Xanh nêu rõ, cùng với việc Chính phủ ban hành cách chính sách hữu hiệu mạnh mẽ, môi trường vay tín dụng thông thoáng sẽ thắt chặt vừa phải, nhu cầu đầu cơ sẽ bị chặn đứng. Đồng thời, Chính phủ đã bắt đầu tăng thêm lượng cung cấp nhà ở với giá vừa phải và thấp, căn hộ thương phẩm phổ thông khép kín vừa và nhỏ và căn hộ cho đối tượng thuộc diện chính sách.

 
 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận