> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Thái Lan chúc mừng Nhà Vua Bun-mi-bôn đăng quang 60 năm
 Mới nhất:2010-05-06 09:26:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Các giới Thái Lan ngày 5 tổ chức hoạt động trọng thể chúc mừng Vua Bun-mi-bôn đăng quang 60 năm. Sáng cùng ngày, Nhà Vua Bu-mi-bôn từ bệnh viện Xi-ri-ra đến Cung Gran, nhiều ngườ
  Các giới Thái Lan ngày 5 tổ chức hoạt động trọng thể chúc mừng Vua Bun-mi-bôn đăng quang 60 năm. Sáng cùng ngày, Nhà Vua Bu-mi-bôn từ bệnh viện Xi-ri-ra đến Cung Gran, nhiều người dân Băng-cốc đã đứng dọc hai bên đường hoan hô Nhà Vua. Nhà Vua Bu-mi-bôn đã thắp nến hành lễ trước bài vị các đời Vua Ra-ma tại điện A-ma-rin. Tham gia lễ này ngoài các thành viên Hoàng gia, còn có các quan chức cấp cao Chính phủ như Thủ tướng A-bi-xịt, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tin-xu-la-nôn và các Tướng lĩnh quân đội.  
 
  Tối cùng ngày, Thủ tướng A-bi-xịt còn sẽ tổ chức chiêu đãi trọng thể tại phủ Thủ tướng, cùng quan chức cấp cao Chính phủ, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Thái Lan, đại diện tổ chức quốc tế và đoàn thể xã hội cùng chúc mừng Nhà Vua đăng quang 60 năm .