> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam, Lào và Xin-ga-po
 Mới nhất:2010-05-06 09:27:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Nhận lời mời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Nhân dân hành động Xin-ga-po...

       Nhận lời mời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Nhân dân hành động Xin-ga-po, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Triệu Thắng Huyên dẫn đầu, ngày 5 rời Côn Minh, lên đường đi thăm hữu nghị ba nước nói trên.