> vietnamese > Đi vào VBB > Chính sách ưu đãi > Trung tâm hội viên
Trung-Nhật-Hàn và ASEAN thành lập quỹ trứng khoán 700 triệu USD
 Mới nhất:2010-05-06 10:32:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
    Trung-Nhật-Hàn và ASEAN cùng tuyên bố, quyết định thành lập một quỹ với quy mô là 700 triệu USD, thông qua cung cấp bảo lãnh để khuyến khích phát hành trái phiếu bản tệ.

  Trung-Nhật-Hàn và ASEAN cùng tuyên bố, quyết định thành lập một quỹ với quy mô là 700 triệu USD, thông qua cung cấp bảo lãnh để khuyến khích phát hành trái phiếu bản tệ. Quỹ này dự định đưa vào hoạt động vào trước cuối năm 2010. Nhật Bản và Trung Quốc dự dịnh lần lượt góp vốn 200 triệu USD, Hàn Quốc dự định góp vốn 100 triệu USD, các nước ASEAN cùng nhau góp vốn 70 triệu USD, còn ngân hàng phát triển châu Á thì gánh vác 130 triệu USD còn lại.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận