> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Học sinh Sin-ga-po thích sang Trung Quốc du học
 Mới nhất:2010-05-06 10:35:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Theo “Báo sớm liên hợp” số ra ngày 4 đưa tin, ngày càng nhiều học sinh Sin-ga-po lựa chọn sang Trung Quốc du học tự túc...

      Theo “Báo sớm liên hợp” số ra ngày 4 đưa tin, ngày càng nhiều học sinh Sin-ga-po lựa chọn sang Trung Quốc du học tự túc, môn học cũng không còn hạn chế vào môn Trung văn, nội dung du học đã mở rộng tới các môn học khác như Luật, y và truyền thông v.v.