> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc 2010 đề xuất chiến lược phát triển hải dương trong 10 năm tới.
 Mới nhất:2010-05-12 17:53:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR
 
    Ngày 11, tại Bắc Kinh, Cục hải dương Nhà nước Trung Quốc đã công bố “ Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc 2010”, tổng kết phân tích môi trường vĩ mô trong và ngoài nước trong sự phát triển hải dương, tình hình và hiện trạng phát triển sự nghiệp hải dương, thành tích đã giành được cũng như vấn đề tồn tại trong phát triển hải dương Trung Quốc, đồng thời đề xuất chiến lược phát triển hải dương Trung Quốc trong 10 năm tới.
    Nội dung “Báo cáo ” bao gồm 5 bộ phận gồm: môi trường vĩ mô phát triển hải dương, Luật pháp và quyền lợi hải dương, kinh tế và khoa học kỹ thuật hải dương, bảo hộ môi trường sinh thái và khai thác tài nguyên hải dương, chính sách và quản lý hải dương Trung Quốc.