> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quảng Tây sẽ tổ chức Liên hoan văn hóa Hoa nhài Quốc tế Trung Quốc
 Mới nhất:2010-05-12 17:58:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR
 
    Mới đây, huyện Hoành Quảng Tây đã cùng với Hiệp hội hoa cỏ Trung Quốc ký hiệp nghị hợp tác, bắt đầu từ tháng 9 năm nay, sẽ tổ chức Liên hoan văn hóa hoa nhài Quốc tế Trung Quốc tại huyện Hoành--“xứ xở hoa nhài”Trung Quốc.
    Huyện Hoành Quảng Tây đã có lịch sử trồng hoa nhài hơn 400 năm, là cơ sở sản xuất hoa nhài và chế biến chè hoa nhài lớn nhất Trung Quốc.