> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Kinh tế Liên minh châu Âu trong quý một tăng 0,2%
 Mới nhất:2010-05-13 09:11:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

     Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu ngày 12 công bố kết quả thống kê sơ bộ cho thấy, quý một năm nay kinh tế các nước Liên minh châu Âu tăng   trưởng 0,2%。

    Thống kê cho thấy, quý một năm nay GDP của 16 nước khu vực đồng ơ-rô và 27 nước Liên minh châu Âu tăng 0,2% so với quý trước. Mức tăng kinh tế quý 4 năm ngoái là 0% và 0,1%.
 
    Xét từ từng nước, kinh tế các nước lớn trong 27 nước Liên minh châu Âu đều tăng trưởng, chỉ có Hy Lạp, Ru-ma-ni, Síp, Ê-xtô-ni-a và Lít-va là tăng trưởng âm.
 
    Thống kê còn cho thấy, tháng 3 năm nay sản xuất công nghiệp của 16 nước khu vực đồn ơ-rô và 27 nước Liên minhc hâu Âu lần lượt tăng 1,3% và 1,2% so với tháng trước.