> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết Đoàn thương mại Mỹ thăm Trung Quốc sẽ tìm kiếm kết quả hai bên cùng thắng
 Mới nhất:2010-05-14 10:29:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

    Ngày 12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lốc-cơ nói, Đoàn đại biểu thương mại Mỹ do ông dẫn đầu trong thời gian ở thăm Trung Quốc sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc, những thoả thuận hợp tác này sẽ mang lại kết quả hai bên cùng thắng cho doanh nghiệp, nhân dân và chính phủ hai nước.
     Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Lốc-cơ nói, có 24 doanh nghiệp Mỹ sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 15 của ông, Đoàn sẽ đi thăm Hồng Công, Thượng Hải...Đây cũng là Đoàn đại biểu thương mại đầu tiên do Bộ trưởng dẫn đầu đi thăm nước ngoài của chính quyền Ô-ba-ma, hợp tác về năng lượng sạch sẽ là trọng điểm của chuyến thăm lần này. Bộ trưởng Lốc-cơ cho biết, Trung-Mỹ hợp tác cùng có lợi, cùng thắng trong lĩnh vực năng lượng sạch không những tạo ra lợi nhuận và cơ hội việc làm nhiều hơn cho doanh nghiệp Mỹ, mà cũng góp phân nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của Trung Quốc.