> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói cần phải đi sâu nghiên cứu đề tài mới, duy trì kinh tế phát triển bình ổn và khá nhanh
 Mới nhất:2010-05-17 08:40:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Khi khảo sát tại Thiên Tân cách đây ít hôm, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, tình hình kinh tế quốc dân Trung Quốc hiện nay tiếp tục tăng trở lại theo hướng tốt, song tình hình trong và ngoài nước vẫn hết sức phức tạp, việc điều hành vĩ mô phải đối mặt nhiều vấn đề, cần phải đi sâu nghiên cứu đề tài mới, duy trì kinh tế phát triển bình ổn và khá nhanh.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, tình hình kinh tế hiện nay đang phát triển theo hướng tốt, việc thực thi trọn gói chương trình tiếp tục thu được hiệu quả rõ rệt, song trước những mâu thuẫn và vấn đề tồn tại trong vận hành kinh tế, chúng ta phải tăng cường hơn nữa việc giám sát vận hành kinh tế, xem xét đầy đủ những khó khăn và vấn đề hiện nay; phải chú trọng điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, luôn luôn thực hiện đúng mức chính sách một cách hợp lý; tiếp tục tăng cường hỗ trợ các khâu yếu như: tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải, tự chủ sáng tạo đổi mới, công trình dân sinh,v.v. nghiêm khắc hạn chế các ngành nghề năng lực sản xuất dư thừa, kiên quyết kiểm chế giá nhà ở một số thành phố tăng trưởng quá nhanh, thiết thực giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm tồn tại trong vận hành kinh tế.