> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Mỹ gia hạn trừng phạt Mi-an-ma
 Mới nhất:2010-05-17 08:44:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Nhà trắng Mỹ ngày 14 cho biết, Mỹ sẽ gia hạn trừng phạt Mi-an-ma.
Tuyên bố của Nhà trắng viết, do hành vi và chính sách của chính phủ Mi-an-ma tiếp tục gây đe dọa lớn đối với chính sách an ninh và ngoại giao của quốc gia Mỹ, cho nên Mỹ quyết định gia hạn trừng phạt Mi-an-ma. Tuyên bố viết, biện pháp trừng phạt hết hạn vào ngày 20 tháng này sẽ kéo dài thêm một năm.

Mỹ chỉ trích chính phủ Mi-an-ma đàn áp phe đối lập ủng hộ dân chủ, đồng thời thực thi biện pháp trừng phạt Mi-an-ma vào ngày 20 tháng 5 năm 1997, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế Mi-an-ma.