> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Diễn đàn hợp tác giáo dục Trung-Việt diễn ra tại Quế Lâm Quảng Tây Trung Quốc
 Mới nhất:2010-05-17 08:45:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Diễn đàn hợp tác giáo dục Trung-Việt đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây Quế Lâm từ ngày 14 đến ngày 15.
Các chuyên gia học giả đến từ cơ quan nghiên cứu, trường đại học của các tỉnh và khu tự trị như Quảng Tây, Vân Nam, Hải Nam v.v của Trung Quốc cùng ngành hữu quan Việt Nam đã tham dự diễn đàn.

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây là cơ sở đào tạo giáo viên tình nguyện dạy Hán Ngữ quốc tế đợt đầu của Trung Quốc, từ trước đến nay luôn gánh vác nhiệm vụ đào tạo giáo viên Hán Ngữ cho các nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái Lan, lần lượt cử khoảng 300 giáo viên và tình nguyện viên sang dạy học tại các nước ASEAN. Năm nay, trường này đã được phê chuẩn trở thành điểm đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán Ngữ quốc tế, đợt đầu tuyển nhận 17 sinh viên đến từ Việt Nam, Thái Lan và Mi-an-ma.