> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Dân chính chuẩn bị trước vật tư cho mùa đông, đảm bảo người dân khu vực thiên tai Ngọc Thụ trải qua mùa đông an toàn
 Mới nhất:2010-05-19 08:52:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Dê đảm bảo người dân khu vực thiên tai Ngọc Thụ, Thanh Hải trải qua mùa đông an toàn, Bộ Dân chính và bộ Tài chính Trung Quốc đã quyết định tăng lượng mua sắm lều bạt và chăn bông, áo bông dự trữ, chuẩn bị trước vật tư cho người dân khu vực thiên tai đón đông.
Người phụ trách hữu quan Bộ Dân chính cho biết, khu vực thiên tai Ngọc Thụ có địa thế cao, thời tiết giá rét, thời gian có thể tái thiết ngắn, năm nay sẽ có một bộ phận dân chúng phải qua đông tại nơi sắp xếp tạm thời. Hiện nay, công tác tổ chức chuẩn bị hữu quan đang tiến hành khẩn trương, dự kiến sẽ hoàn tất vào trước tháng 9.

Được biết, tính đến ngày 13/5, khu vực thiên tai Ngọc Thụ đã nhận hơn 70 nghìn lều bạt cứu hộ, gần 400 nghìn chăn bông, áo bông và rất nhiều vật tư sinh hoạt khác, đảm bảo mạnh mẽ nhu cầu sắp xếp tạm thời cho người dân khu vực bị thiên tai.