> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Trung Quốc cả thảy phát hành 2,169 tỷ thẻ ngân hàng
 Mới nhất:2010-05-20 09:13:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 19, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc—Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tính đến cuối quý 1, Trung Quốc cả thảy phát hành 2,169 tỷ thẻ ngân hàng.
Số liệu cho thấy, quý 1, ngoài những hoạt động giao dịch như địa ốc, bán buôn với số lượng lớn v.v ra, kim ngạch tiêu dùng qua thẻ ngân hàng chiếm hơn 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội Trung Quốc, điều này cho thấy thẻ ngân hàng đã phát huy vai trò tích cực thúc đẩy tiêu dùng xã hội.