จีน-สหรัฐฯ มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้านในศตวรรษที่ 21
 การเผยแพร่:2010-05-26 17:33:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:广西电台

\

นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ (ซ้าย) จับมือกับนายหวัง ฉีซัน รองนายกรัฐมนตรีจีน

การเจรจาว่าด้วยยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริการอบที่ 2 ณ กรุงปักกิ่งเป็นเวลา 2 วันได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อคืนวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันเป็นที่น่าพอใจ สองฝ่ายได้ร่วมกันอภิปรายอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และประสบผลสำเร็จในประเด็นต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน ทั้งยังได้ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ บรรลุถึงผลสำเร็จของความร่วมมือในระดับหนึ่ง จีนกับสหรัฐฯ ต่างเห็นพ้องว่า ต้องการจะสื่อให้ชาวโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นอันเด็ดเดี่ยวในการร่วมกันรับมือกับการท้าทาย และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ให้มีการร่วมมือในทุกด้านอย่างจริงจังในศตวรรษที่ 21

เมื่อคืนวันที่ 25 พฤษภาคม ได้มีการจัดพิธีลงนามในเอกสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทั้งหมด 7 ฉบับ อันเป็นผลพวงของการเจรจาว่าด้วยยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริการอบที่ 2 ประธานในการเจรจาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีหู จิ่นเทาของจีน ได้แก่ นายหวัง ฉีซัน รองนายกรัฐมนตรี นายไต้ ปิ่งกั๋ว มนตรีแห่งรัฐของจีน และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีบารัก โอบามาของสหรัฐฯ ได้แก่ นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศ และนายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีการคลังของสหรัฐฯ ในการแถลงข่าวร่วมซึ่งจัดขึ้นในคืนวันเดียวกัน นายหวัง ฉีซันได้กล่าวชื่นชมการเจรจาครั้งนี้เป็นอย่างสูง

"ภายใต้สถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่งในขณะนี้ สองฝ่ายได้อภิปรายลงลึกถึงประเด็นต่างๆ ที่สนใจร่วมกัน ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการเงิน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารเศรษฐกิจโลก ฯลฯ โดยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น ทั้งนี้มุ่งให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างแนวโน้มเศรษฐกิจของสองประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และผลักดันเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืนและสมดุล"

การเจรจาในส่วนของยุทธศาสตร์นั้น สองฝ่ายได้มุ่งอภิปรายและปรับความเข้าใจกันอย่างเปิดเผยและลุ่มลึก นับตั้งแต่การส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในยุคใหม่ การให้ความเคารพต่อผลประโยชน์และสิ่งที่มีความสำคัญของกันและกัน การเพิ่มการประสานงานในปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค การร่วมกันผลักดันการปฏิรูประบบสากล ไปจนถึงการจัดตั้งกลไกความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ฯลฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของสองประเทศได้จัดการเจรจาแบบทวิภาคีและร่วมหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ เป็นต้น นางฮิลลารี คลินตัน ผู้แทนพิเศษของประนาธิบดีบารัก โอบามาของสหรัฐฯ ระบุในที่ประชุมการแถลงข่าวร่วมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ว่า การเสริมสร้างและเพิ่มพูนความเชื่อถือซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของจีน-สหรัฐไปในทิศทางที่ดีและมั่นคงในยุคใหม่

"การเจรจาในครั้งนี้ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเอง สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่สุกงอม ความยั่งยืนถาวร และขีดของพลังของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เราได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการท้าทายต่างๆ ทั้งที่มีความสลับซับซ้อน แบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค กระทั่งระดับโลก ก็เพราะในเวทีของการเจรจานี้เอง ทำให้เราสามารถปรึกษาหารือกันได้ในทุกเรื่อง และสามารถสร้างความเข้าใจต่อกันและกันได้อย่างจริงจัง ก่อเกิดความร่วมมือกันในทุกด้าน และด้วยความเข้าใจกันนี้เองจะนำพาเรามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นใจ"
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น