> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc giai đoạn một tuyến phía đông và tuyến giữa của Trung Quốc đang được đẩy nhanh-đã hoàn thành đầu tư 40,9 tỷ Nhân dân tệ
 Mới nhất:2010-05-27 10:15:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Phóng viên ngày 26 từ Văn phòng Ủy ban Xây dựng dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc Quốc vụ viện Trung Quốc được biết, công trình giai đoạn một dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc tuyến phía đông và tuyến giữa đang được đẩy nhanh xây dựng. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công trình giai đoạn một của tuyến phía đông và tuyến giữa đã hoàn thành đầu tư xấp xỉ 40,9 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 45% tổng mức đầu tư 90,6 tỷ Nhân dân tệ của công trình.
Theo quy hoạch, Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc tuyến phía đông giai đoạn một sẽ đưa vào hoạt động năm 2013, hiện nay một số cơ sở quan trọng đã hoàn thành xây dựng và đang phát huy vai trò quan trọng trong phòng chống lũ lụt của địa phương.

 

Hot Phát biểu bình luận