> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Liên minh châu Âu và ASEAN xây dựng quan hệ đối tác chính trị toàn diện
 Mới nhất:2010-05-28 10:57:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Hội nghị Bộ trưởng Liên minh châu Âu và ASEAN lần thứ 18 làm việc trong một ngày đã diễn ra ngày 26 tại Ma-đrít, Thủ đô Tây Ban Nha. Bộ trưởng Ngoại giao và quan chức của 27 nước Liên minh châu Âu và 10 nước ASEAN đã thảo luận về sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh, đồng thời bày tỏ việc xây dựng quan hệ đối tác chính trị toàn diện trong văn kiện cuối cùng của hội nghị.
Chủ đề của hội nghị lần này là "Xây dựng quan hệ đối tác trong tiến trình nhất thể hoá". Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha-nước Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu Mô-ra-ti-nốt phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị nói, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm kinh tế và địa chiến lược của thế giới, hơn nữa vị thế này "sẽ tiếp tục được tăng cường trong thế kỷ mới."

Hội nghị tái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015
 

Hot Phát biểu bình luận