> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Hội nghị Nguồn nhân lực ASEAN lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội
 Mới nhất:2010-05-28 10:58:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 25, Hội nghị Nguồn nhân lực ASEAN lần thứ hai đã diễn ra tại Hà Nội, Thủ đô Việt Nam, Bộ trưởng Lao động và Nguồn nhân lực của 10 nước ASEAN đã tham dự Hội nghị, Hội nghị đã thảo luận chủ đề tăng cường xây dựng nguồn nhân lực các nước ASEAN, thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
Trong bài phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói, đầu tư nguồn nhân lực là nội dung quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng văn hoá- xã hội ASEAN, hy vọng các nước thành viên ASEAN tăng cường hợp tác, nâng cao trình độ nguồn nhân lực khu vực ASEAN, đáp ứng nhu cầu của thị trường ASEAN.

Hội nghị đã thông qua một bản kiến nghị về phát triển nguồn nhân lực ASEAN, bản kiến nghị này sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay.

 

Hot Phát biểu bình luận