> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Xác định chủ đề Diễn đàn Lãnh đạo hợp tác và phát triển tài chính Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai
 Mới nhất:2010-05-28 11:02:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Diễn đàn Lãnh đạo hợp tác và phát triển tài chính Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai diễn ra trong thời gian Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 dự định tổ chức vào tháng 10 năm nay, mới đây đã xác định chủ đề là "Sâu sắc cơ chế hợp tác, kiến tạo bố cục mới phát triển tài chính cùng có lợi cùng thắng của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN", thảo luận bốn vấn đề gồm chiến lược 'Đi ra ngoài' của ngành Ngân hàng dưới sự nhất thể hoá kinh tế khu vực, con đường phát triển của cơ quan ngành Ngân hàng khu vực sau khi thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, sách lược huy động vốn và niêm yết thị trường của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN và cơ hội phát triển của ngành bảo hiểm sau khi thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, người phụ trách cơ quan tài chính chủ yếu của Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ đến dự Diễn đàn Tài chính lần thứ hai .
 

Hot Phát biểu bình luận