> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Thái Lan nói lộ trình hoà giài chính trị không dễ thi hành
 Mới nhất:2010-05-28 11:03:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Thủ tướng Thái Lan A-bi-xịt ngày 27 nói, do có người vẫn mưu toàn nhồi sọ tư tưởng hận thù với dân chúng, lộ trình hoà giài chính trị do ông nêu ra không dễ thi hành.
Thủ tướng A-bi-xịt nói, thực thi lộ trình hoà giải cần có thời gian. Chính phủ cần thiết lập cơ chế, giải quyết vấn đề không công bằng và không bình đẳng xã hội. Chính phủ mong tiếp xúc với những người biểu tình phe Áo đỏ không có ý định xấu, để cung cấp thông tin toàn diện cho họ, đi tới hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng A-bi-xịt còn nói, Chính phủ không dự định hoà giải với "phần tử khủng bố" trà trộn trong những người biểu tình, đồng thời sẽ trừng trị chúng theo pháp luật.

Trước đó trong ngày 27, nhà chức trách cảnh sát Thái Lan cho biết, có tình báo cho biết, phe Áo đỏ nhiều nơi Thái Lan đang thành lập đoàn thể bí mật, nhà chức trách cảnh sát đã ra lệnh theo dõi hoạt động của họ .

 

Hot Phát biểu bình luận