> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Ấn-độ gặp thời tiết nóng hiếm thấy trong 100 năm qua, nhiệt độ cao gần tới 50 độ C, làm cho ngót 300 người thiệt mạng
 Mới nhất:2010-06-02 09:00:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

    Khu vực miền tây bắc Ấn-độ đã gặp phải thời tiết nóng nực hiếm thấy trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ cao nhất tiếp cận 50 độ C, hiện nay đã làm cho ngót 300 người bị thiệt mạng. Chuyên gia cảnh cáo rằng, trong mấy tuần tới, số người tử vong có khả năng tiếp tục gia tăng.
 

Hot Phát biểu bình luận