> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trường Hoa văn Ma-lai-xi-a cùng với trường tiểu học Nam Ninh triển khai giao lưu giáo dục văn hóa
 Mới nhất:2010-06-02 09:13:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

    Ngày 31 tháng 5, hơn 20 giáo viên học sinh trường Hoa văn bang Se-lan-go Ma-lai-xi-a đã cùng với giáo viên học sinh trường tiểu học đường Mồng 1 tháng 5 thành phố Nam Ninh Quảng Tây triển khai hoạt động giao lưu giáo dục văn hóa, cùng đón chào ngày tết Quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6.
 

Hot Phát biểu bình luận