> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Học viện Khổng Tử trường đại học Chi-ca-gô Mỹ treo biển thành lập
 Mới nhất:2010-06-03 08:32:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

    Mồng 1 tháng 6, Học viện Khổng Tử trường đại học Chi-ca -gô do Trường đại học Chi-ca-gô Mỹ, cùng với Trường đại học Nhân dân Trung Quốc và Văn phòng giảng dạy Hán ngữ Quốc tế Nhà nước Trung Quốc phối hợp xây dựng đã chính thức treo biển thành lập.
 

Hot Phát biểu bình luận