> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Quảng Châu sẽ cử Đoàn đại biểu kinh tế-thương mại tới các nước ASEAN tham dự hoạt động "Tuần Kinh tế-Thương mại Quảng Châu"
 Mới nhất:2010-06-03 09:39:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ủy ban Xúc tiến Thương mại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc sẽ cử Đoàn đại biểu kinh tế-thương mại Quảng Châu tới các nước ASEAN như In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Cam-pu-chia, v.v để tổ chức một loạt hoạt đông về "Tuần Kinh tế-Thương mại ASEAN-Quảng Châu" từ ngày 3-10/6.
"Tuần Kinh tế-Thương mại Quảng Châu" lần này là một hoạt động có quy mô lớn nhất và cấp độ tương đối cao được tổ chức tại các nước ASEAN với danh nghĩa "Tuần kinh tế-thương mại thành phố" đầu tiên của Trung Quốc kể từ khi Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức đi vào hoạt động đến nay, nội dung bao gồm nhiều mặt và nhiều dự án như diễn đàn kinh tế-thương mại, giới thiệu và kết nối dự án, thương mại và mua sắm, giới thiệu và kêu gọi đầu tư, giới thiệu thị trường, v.v.

 

Hot Phát biểu bình luận