> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy lập pháp về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
 Mới nhất:2010-06-03 09:41:17   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 2/6, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Vương Văn Chương nói, Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy ban hành Luật Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Thứ trưởng Vương Văn Chương nói, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể có rất nhiều cách, cách bảo tồn quan trọng nhất, cũng là cơ bản nhất là bảo tồn bằng pháp luật. Hiện nay, ban ngành hữu quan của Quốc hội và Quốc vụ viện Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy việc ban hành Luật Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hiện nay, công tác lập pháp đã tiến hành rất nhiều điều tra nghiên cứu, dự thảo đang trưng cầu ý kiến của các bên, hy vọng Luật Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ sớm được ban hành.

 

Hot Phát biểu bình luận